اجرای نمایش بوف کور ، نوشته صادق هدایت به کارگردانی ناصر حسینی مهر در سالن چهارسوی تئاتر شهر درحال اجراست...............نخست می بایست می دیدم زندگی، وسلوک هدایت چگونه بوده ، دوم باید می دانستم جهان بینی او در زمان خلق بوف کور وسه قطره خون چه بوده؟ سوم اینکه وی درچه  دوران و اوضاع و احوال سیاسی اقتصادی اجتماعی می زیسته............... بقیه مطالب را می توانید در صفحه ی نقد مطالعه فرمایید......

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید