سرآغاز
جهت تحقق ردیف هفت بند ح ماده 10 آئین‌نامه انجمن بازیگران خانه‌ی تآتر، هیأت مدیره از سال 1383، هرساله اقدام به برگزاری شب بازیگر کرده است تا بهترین بازیگران سال را در آغاز هر سال نو طی مراسمی معرفی کند.
انجمن، بر این باور است که هر چند داوری در عرصه هنر امری نسبی است، اما از آنجا که برپایی چنین رقابتی، میدانی برای شکوفایی صنف خواهد شد، برگزاری آن را بجا می داند؛ با این امید که استمرار آیین‌ یاد شده، عمق و اهمیت این هنر و حرفه‌ی شریف را به جامعه بیشتر بشناساند.
ماده1- هدف
الف- ارزشیابی کارشناسانه بازیگران تآتر در طول سال.
ب- توجه به استعدادهای تازه و تشویق و تکریم هنرمندان تآتر در راستای مطالعات ژرفشی و انتخاب نقش­های ویژه و بازیگری متعالی.
ماده 2- دامنه فعالیت
داوری جشن بازیگر ویژه اجراهایی است که با تکیه بر تعریف اجرای حرفه‌ای در آیین‌نامه انجمن بازیگران شایسته داوری تشخیص داده می‌شود.
تبصره 1: جدا از این تعریف، داوران می‌توانند نمایشهای دیگری را که خود شایسته‌داوری می‌دانند به مسئول هیأت داوری معرفی کنند.
تبصره‌ 2: جشن بازیگر می تواند در صورتی اجراهای شهرستان‌ها را نیز مورد داوری قرار دهد، که امکان اجرایی بازدید از آن نمایش­ها برای داوران جشن فراهم شود. بسترسازی اجرای این مهم درگروی همکاری نهادهای نمایشی استانها با انجمن بازیگران خانه تآتراست.
ماده‌ی 3- داوری
الف ـ هیأت مدیره، شخصی را برای هماهنگی‌لازم در امر داوری به عنوان مسئول هیأت داوری برمی‌گزیند. تشکیلات داوری جشن بازیگر شامل دوهیأت خواهد بود. هیأت داوری نخستین وهیأت داوری نهایی.
ب ـ هیأت داوری نخستین
1- هیأت داوری نخستین شامل 9 نفر از اعضای صاحب­نظر خانه تآتر است.
2- این هیأت با توجه به سازماندهی داخلی خود، کلیه اجراهای حرفه‌ای (برابر با تعریف آیین‌نامه شب بازیگر) را طی سال، مورد بررسی قرار می‌دهد و آثار منتخب را به هیأت داوری نهایی معرفی می‌کند.
3- هیأت نخستین با برنامه ریزی مسئول داوری کلیه آثار نمایشی را می­بیند و انتخاب خود را ارائه خواهد کرد.
4- محدودیتی برای تعداد کارهای منتخب این هیأت در هر فصل وجود ندارد. ممکن است در دوره­ای تمامی کارها قابل ارزیابی تلقی شود و در دوره دیگر اثر قابل توجهی بر صحنه نرود.
5- مسؤول هیأت داوری دراولین فرصت ممکن، فهرست آثار منتخب هیأت نخستین را به هیأت داوری نهایی اعلام می‌کند.
ج ـ هیأت داوری نهایی
1- این هیأت از پنج نفر از هنرمندان صاحب­نظر تآتر تشکیل خواهد شد.
2- این هیأت کلیه آثاری را که هیأت داوری نخستین معرفی کرده است، مورد داوری قرار می­دهند.
3- برگزیدگان شب بازیگر با آراء هیأت داوری نهایی انتخاب می‌شوند. روش این انتخاب با اتکا به امتیازات و رای­زنی داوران در جلسات هیأت داوری خواهد بود.
4- هر اثر حداقل توسط 4 نفر از اعضاء این هیات­ مورد داوری قرار خواهد گرفت.
5- در موارد خاص (هنگامی که نمایشی به رویت کمتر از چهار نفر رسیده باشد) دو نفر از اعضای هیات نخستین (به تصویب هیات­مدیره) به داوران نهایی در امر قضاوت یاری خواهند رساند.
6- چنانچه یکی از داوران نهایی نمایشی را که پیش‌تر توسط هیأت نخستین معرفی نشده است قابل داوری تشخیص داد، مسئول داوری موظف است اثر یاد شده را به رویت پنج داور نخستین برساند.
7- مسؤول هیأت داوری جدول امتیازات و فهرست نمایش‌های مورد بررسی را تهیه و در اختیار داوران قرار خواهد داد و آرای ایشان را تدوین خواهد کرد.
د ـ هر دو هیأت در داوری آزادی کامل دارند.
ه ـ داوران نهایی که در طول سال در یک اثر نمایشی در صحنه حضور داشته باشند مورد داوری قرار نخواهند گرفت.
و - داوران نخستین نمی­توانند ارزیاب و معرف کار خود باشند.
ز ـ داوری که خود کارگردان نمایشی در طول سال بوده است، حق داوری در مورد بازیگران اجرای خود را نخواهد داشت.
ح ـ انجمن بازیگران موظف به فراهم آوردن امکانات تماشای نمایش‌های در حال اجرا برای داوران خواهد بود.
ط ـ اسامی داوران تا زمان ارائه نتایج داوری، اعلام نخواهد شد.
ی- رئیس هیأت مدیره و بازرس انجمن می­توانند در جلسه داوران بدون حق رأی شرکت کنند.
ک- در نگاه داوران تنهاکیفیت بازیگری، مورد نظر قرار خواهد گرفت.
ل- در هر فصل، حداکثر سه بازیگر زن و سه بازیگر مرد به عنوان نامزدهای برگزیده فصل معرفی می­شوند.
م- در پایان سال، از میان نامزدهای چهارفصل، سه بازیگر زن و سه بازیگر مرد، با رعایت رتبه (مقام) به عنوان برگزیدگان سال شب بازیگر از طرف هیأت داوران نهایی معرفی می­شوند.
ن- هیچ­یک از رتبه یا مقامهای شب بازیگر به صورت مشترک معرفی نمی­شود و در هر رتبه تنها یک بازیگر برگزیده خواهد شد.
ص- هیأت داوران نهایی می تواند یک بازیگر را به عنوان برگزیده ویژه هیأت داوران معرفی کند.
ع- نتیجه رای­زنی داوران نخستین می­تواند در انتخاب برگزیده ویژه یاریگر داوران نهایی شود.
ماده 4-
کلیه مواد این آئین‌نامه تا پایان جشن دهم معتبر است.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید