یاداشت محمود دولت آبادی برای نمایش "رام کردن زن سرکش"

"مطلب مفصلی نوشتم در باره ى نمايش" رام كردن زن سركش" كه متأسفانه به سبب جهل من نسبت به پیچ و خم هاى كامپيوترم شد و از دست رفت؛ در آن نوشته شیفتگی خود را ابراز كرده بودم از تماشای نمايشي بسيار هنرمندانه ، شیرین و شاد، و به زيبای آن تآتر خوشايند و هنرمندانه دلباخته ى آن پرداخته بودم؛ از آن جا كه  نمى توانم آنچه را يك بار نوشته ام تکرار کنم، خلاصه مى كنم احساسات و دریافت خودم را از دیدن نمايش و آن خلاصه سخن در خودش نهفته دارد ستایش وتحسین مرا نسبت به همه ى هنرمندان و هنرور زان از خرد تا كلان، و همراه دارد تحسین مرا نسبت به كارگردانٍ نمايش و خجسته است توانايىٍ فراهم آمدن -فراهم آوردن آن جمع صمیمی و دوست داشتنی بازيگران ؛چه دوستان مواضعی كه مى شناختم از پیش ،چه جوانان نیرو افزايى كه در صحنه  جاری بودند و همه عزیز و دوست داشتنى در كار-اجراء .درك بايستگىِ تشكيل گروه نمايش نيز اززمره احساس
خرسندى من است كه اميدوارم "گروه تآترمستقل" ادامه يابد ومنحصر نماند به همين يك بازى، همچنين پديد آمدن گروه هاى مشخص ديگر در تأتر كشور ما حتّا در تآتر دولتى؛ زيرا تأتر با گروه است كه تأتر مى تواند باشد و ادامه يابد، نه بى گروه.
خواهان توفيق همه ى هنرمندان تأتر كشور هستم.

با قدرشناسى -محمود دولت آبادى، بيستم فروردين١٣٩٤خورشيدى-تهران"

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید