کریم اکبری مبارکه

بازرس علی البدل انجمن

تاریخ و محل تولد: 1332 تهران
تخصص: بازیگر، کارگردان
تحصیلات: کارشناسی نمایش از دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران؛ 1365
اجراها: بازی در نمایش "پهلوان اکبر می‌میرد" نوشته "بهرام بیضایی" به کارگردانی "ابراهیم سخن‌سنج"؛ تهران، مرکز رفاه؛ 1350
بازی در نمایش "دیکته و زاویه" نوشته "غلامحسین ساعدی" به کارگردانی "عبدالله اکبری"؛ تهران، مرکز رفاه؛ 1352
بازی در نمایش "جانثار" نوشته "بیژن مفید" به کارگردانی "عبدالله اکبری"؛ تهران، مرکز رفاه؛ 1353
بازی در نمایش "تیرکمان" نوشته "محمود جعفری" به کارگردانی "عبدالله اکبری" تهران، کاخ جوانان شوش؛ 1356
بازی در نمایش "کوچ" نوشته و کارگردانی "بهزاد فراهانی"؛ تهران، تالار مولوی؛ 1356
بازی در نمایش "عروس" نوشته و کارگردانی "بهزاد فراهانی"؛ تهران، تالار فرهنگ؛ 1356
بازی در نمایش "نسل آواره" نوشته "منوچهر شهپر" به کارگردانی گروهی؛ تهران، تئاترشهر، تالار شماره 2؛ 1358
بازی در نمایش "ارباب پونتیلا و نوکرش ماتی" نوشته "برتولت برشت" به کارگردانی "محمد جعفری"؛ تهران، تالار مولوی؛ 1358
بازی در نمایش "مرگ یزدگرد" نوشته و کارگردانی "بهرام بیضایی"؛ تهران، تئاترشهر، تالار چهارسو؛1358
بازی در نمایش "از خاک تا افلاک" به کارگردانی "محمود فرهنگ"؛ تهران، تئاترشهر، تالار اصلی؛ 1358
بازی در نمایش "در اعماق" نوشته "ماکسیم گورکی" به کارگردانی "محمد کوثر"؛ تهران، تالار مولوی؛ 1359
بازی در نمایش "پیتولاسیون" نوشته و کارگردانی "نورالله حسینخانی"؛ تهران، تئاترشهر، تالار اصلی؛ 1359
بازی در نمایش "پرورشگاه" نوشته و کارگردانی "مجید بهشتی"؛ تهران، تالار مولوی؛ 1363
کارگردانی نمایش "درساحل" نوشته "محسن یلفانی" تهران، دانشکده هنرهای زیبا؛ 1365
بازی در نمایش "حادثه‌ای در صبح پاییزی" نوشته و کارگردانی "ابوالقاسم معارفی"؛ تهران،‌ تئاترشهر، تالار چهارسو؛ 1365
بازی در نمایش "گوهرشاد" نوشته و کارگردانی "نورالله حسینخانی"؛ تهران، تئاترشهر، تالار اصلی؛ 1368
بازی در نمایش "سیمرغ سیمرغ" نوشته و کارگردانی "قطب‌الدین صادقی"؛ تهران، تئاترشهر، تالار اصلی؛ 1369
بازی در نمایش "یکی بود یکی نبود" نوشته و کارگردانی "مجید سرسنگی"؛ تهران، ‌تئاترشهر، تالار چهارسو؛ 1370
دستیار کارگردان در نمایش "اکبر آقا آکتور تئاتر" به کارگردانی "اکبر عبدی"؛ تهران، تالار سنگلج؛ 1385
بازی در نمایش "آن شب که تورو زندانی بود" به کارگردانی "مجید جعفری"؛ تهران، ‌تئاترشهر، تالار اصلی؛ سال (؟)
بازی در نمایش "بیا تا گل برافشانیم" نوشته و کارگردانی "مجید جعفری"؛ تهران، تئاترشهر، تالار اصلی؛ سال (؟)
توضیحات: تدریس بازیگری تئاتر در اداره ارشاد مشهد؛ سال (؟)
تدریس بازیگری تئاتر در اداره ارشاد شهرری؛ سال (؟)
تدریس بازیگری تئاتر در اداره ارشاد میناب؛ سال (؟)

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

گزارش (رونوشت)


   عملکرد کمیته رفاه  با مسئولیت فرهاد تجویدی.