روز پنج شنبه مورخ ۲۹ تیر ماه ساعت شش و نیم بعداز ظهر خانه تئاتر مراسم بزرگداشت و سوگ استاد حمید سمندریان را در تئاتر شهر برگزار می کند.
قراراست دراین مراسم از شاگردان پیشکسوت استاد دعوت شود تا در منقبت ایشان سخن بگویند.
حضور گرم و پرشور دوستان واعضاء انجمن ما باعث سرافراز ی همصنفان مرحوم و تسکین خاطر بازماندگان ایشان خواهد بود.

نمایش خوانی محیطی

{شب به خیر آقای کنت}

آخرین بازنویسی استاد اکبر رادی روایت و کارگردانی : صدرالدین شجره باخوانش : سیمین معتمد آریا.سیامک صفری. داریوش مودبیان مکان: محوطه باغ هنرمندان فضای باز، جنب تماشاخانه ایرانشهر. زمان : نهم مرداد ساعت ۱۹