دوستان عزیز


بادرود فراوان
خواهشمندیم هرچه زود تر مبلغ ۳۰ هزار تومن حق عضویت امسال خود را به شماره ۰۱۰۵۶۸۷۰۷۰۰۰۹بانک ملی ایران شعبه خشایار کد۵۴۴ به نام خانه تئاتربریزید،باعث سرافرازی انجمن خود شوید.زیرا درغیر این صورت ممکن است باز هم نامه های فدایت شومی از سوی خانه تئاتر برای شما ارسال شود که تجربه شد خوشایند نیست.

انجمن بازیگران خانه تئاتر باهمکاری خانه هنرمندان قرار است تا آخر تابستان نمایشنامه خوانی محیطی در فضای بیرون خانه هنرمندان داشته باشد. 

از دوستان علاقمندی که مایلنددر این نمایشنامه خوانی به عنوان کارگردان و یا بازیگر شرکت داشته باشند هرچه سریع تر با  مدیرستاد همایش های انجمن  : آقای فرهاد تجویدی به شماره  ۰۹۱۲۱۱۴۰۱۵۶و یا با مسئول نمایشنامه خوانی خانم شهره سلطانی تماس گرفته آمادگی خود را اعلام کنند.