انجمن بازیگران خانه تئاتر باهمکاری خانه هنرمندان برگزار می کند
نوشته و کارگردانی : شهرام کرمی
(نویسنده در این نمایشنامه جدید، پنج داستان متفاوت را به زبان ساده روایت می کند)
بازیگرانی چون : نادیا فرجی، مسعود رحیم پور،عطیه ترابی، علی یعقوب زاده وسیروس همتی،حضورداشته واین داستان ها را روایت می کنند.
موسیقی : احسان تارخ به همراهی، مریم ولی الله امیر پیروز نیا، این روخوانی را همراهی می کنند.
مکان :محوطه باغ هنرمندان جنب تماشاخانه ایرانشهر
زمان :شنبه ۱۴ مرداد، ساعت ۱۹