سلام دوستان

نشست اعتراضی خانه تئاتر، برای بررسی و طرح مسائل و مشکلات در باره امنیت شغلی و جایگاه حقوقی هنرمندان تئاتر

شنبه ۲۰ آبان ساعت ۳۰/۱۷ سالن اصلی تئاتر شهر

 

((دودلقک و نصفی))
 
نمایش خوانی محیطی
 
نویسنده وکارگردان: جلال تهرانی
 
باخوانش : امیر آهنین جان.نگارجواهریان. امیرقنبری
 
زمان : شنبه اول مهر ساعت۱۸
 
مکان : محوطه باغ هنرمندان جنب تماشاخانه ایرانشهر
 
منتظرحضورگرمتان هستیم