((دودلقک و نصفی))
 
نمایش خوانی محیطی
 
نویسنده وکارگردان: جلال تهرانی
 
باخوانش : امیر آهنین جان.نگارجواهریان. امیرقنبری
 
زمان : شنبه اول مهر ساعت۱۸
 
مکان : محوطه باغ هنرمندان جنب تماشاخانه ایرانشهر
 
منتظرحضورگرمتان هستیم

انجمن بازیگران خانه تئاتر برگزار می کند:

نمایشنامه خوانی شنبه آخر هرماه

نمایشنامه " آخر بازی"

نوشته : محمود استاد محمد

به کارگردانی : محمدعمرانی

باخوانش : بیوک میرزایی، محمد عمرانی

زمان : شنبه ساعت ۱۸

مکان : سالن انتظامی خانه هنرمندان ایران