اطلاعیه

 بازیگران خانه تئاتر، جهت بازنگری (آیین نامه داوری جشن بازیگر ) کمیته ای مرکب از خانم ها : رویا تیموریان، مریم رحیمی و آقایان دکتر قطب الدین صادقی، بهرام شاه محمدلو، اصغر همت، محمد یعقوبی، هوشمند هنرکار تشکیل داده است. لذا از دوستان و اعضای انجمن بازیگران درخواست می شود چنانچه پیشنهاد یا نظری در این باره دارند، آن را به صورت کتبی تا پایان تیرماه ۱۳۹۳ به هیئت مدیره انجمن بازیگران خانه تئاتر و یا روابط عمومی خانه تئاتر تحویل دهند.

توضیح این که آیین نامه پیشین  با عنوان : ( آیین نامه  داوری دهمین شب بازیگر )  در سایت  انجمن به آدرس  فارسی " انجمن بازیگران خانه تئاتر" و یا  www.iraniantheateractors.com  موجود است .

 

هنرمندانی که تمایل دارند می توانند عواید یک شب اجرای خود را به صندوق حمایت خانه تئاتر بپردازند.

به گزارش روابط عمومی خانه تئاتر، چنان‌چه هنرمندان تمایل دارند عواید یک شب از اجرای تئاتر خود یا درصدی ‌از فروش را به صندوق حمایت خانه‌ی تئاتر بپردازید، می توانند از این پس کمک‌های نقدی خود را به شماره‌‌حساب  0200933916005 بانک آینده شعبه‌ چهارراه ولی‌عصر کد 1179 واریز و رسید پرداخت خود را به روابط‌عمومی خانه‌ تئاتر ارائه فرمایند.

یادآور می شود این حساب به‌منظور یاری‌رساندن به اعضای خانه تئاتر در شرایط ویژه از قبیل بیماری‌های خاص و... افتتاح شده است و پس از بررسی در کمیته‌ رفاه و شورای مرکزی خانه‌ تئاتر به اعضای نیازمند پرداخت خواهد شد.

تاکید می شود این حساب ارتباطی به شماره حساب برای پرداخت حق عضویت ندارد.