جناب آقای  حسین رجایی دوست عضو محترم انجمن بازیگران خانه تئاتر

ما را در غم از دست دادن برادر عزیزتان شریک بدانید.

انجمن بازیگران خانه تئاتر

سرکار خانم زهرا صبری

مصیبت وارده را تسلیت می گوییم . و از درگاه اهدیت برای شما و خانواده گرامی صبر وشکیبایی خواهانیم . ما را در غم خود شریک بدانید.