نقی سیف جمالی دعوت حق را لبیک گفت،مردی متواضع،بامحبت،هنرمندی بی ادعاوكوشا،همان ماندكه بود،هرگزبوی رنگ وریانگرفت،روانش شاد و یادش گرامی،فقدان ش را به اهالی تئاتر،بچه های گروه تئاتركوچ وخانواده ی محترم ش تسلیت می گویم.(اصغر همت)

 

همیشه از خدا می خواهیم ...حول حالنا الی احسن الحال.... نمی دانید امروز حالمان چقدر خوب شد وقتی به دیدن یاران همدل و پیشکسوتان میدان تئاتر، سینما و تلویزیون شتافتیم. هوای خوب، یاران خوب ، دیدار خوب. خداوندا به ما یاری کن که ما خود حالمان را به بهترین حال برگردانیم. خدا را شاکریم که حال محمدعلی کشاورز خوب بود. اصغر همت مدیر عامل خانه تئاتر، 

 

سال اول داوود رشیدی است. باید به دیدار خانواده ی او شتافت. به دیدار کسی که بیشترین تاثیر را در موفقیت رشیدی در عرصه ی سینما، تلویزیون و تئاترداشت ، بانویی خوش بیان، خوش صدا، که همه ی بچه های سالهای دوراو را می شناسند و صدای خوش و ادای زیبای حروف پارسی او در گوش های درون بیاد دارند.لیلی رشیدی این بیان حروف را از مادرش به ارث برده. او کسی نیست جز "احترام برومند".همسری وفادار و مهربان، خانواده دوست، یار روز های سخت و آسان همیشگی رشیدی.