هنرمند گرامی، با سلام خواهشمند است هر چه سریعتر جهت ثبت اطلاعات صدور كارت عضویت، به آدرس http://th.dorweb.ir/MembershipReq_Info.aspx مراجعه فرمایید. در ضمن راهنمای ورود در سایت خانه تاتر قرار دارد.

توجه بفرمایید که کارتهای عضویت فعلی فقط تا پایان سال اعتبار دارد و صدور کارت عضویت  جدید ، منوط به ثبت نام شما در صفحه ی مجازی می باشد.

'سلام و درود.برای ثبت نام در صفحه ی مجازی خانه ی تئاتر رعایت این نکات لازم است :(حتما از طریق کامپیوتر و نه گوشی اقدام بفرمایید.)

قبل از اقدام به ثبت نام در یک فایل، صفحه ی اول شناسنامه، پشت و روی کارت ملی، آخرین مدرک تحصیلی ،عکس پرسنلی با حجم پایین و بیوگرافی، سیو شده و در دسترس باشد.

گزینه های بدونه ستاره لازم نیست پر بشود.

قسمت ثبت نام جدید انتخاب شده و به سوالات پاسخ داده شود. ( قسمت ص دوم و سوم شناسنامه لازم نیست. حذف شده).

در صورتی که در انجمن های دیگر هم عضو هستید، برای هر انجمن جداگانه اقدام به ثبت نام بفرمایید.

در صورت نداشتن آدرس محل کار از آدرس منزل می توان استفاده کرد.

در نهایت اطلاعات ذخیره شده و کد پیگیری دریافت نمایید.

قسمت ثبت نام جدید انتخاب شده و به سوالات پاسخ داده شود.

در صورتی که در انجمن های دیگر هم عضو هستید، برای هر انجمن جداگانه اقدام به ثبت نام بفرمایید.

در صورت نداشتن آدرس محل کار از آدرس منزل می توان استفاده کرد.

در نهایت اطلاعات ذخیره شده و کد پیگیری دریافت نمایید.