نتیجه آرای انتخابات هیأت مدیره خانه تئاتر اعلام شد که طی آن نادر برهانی مرند با ۵۵۶ رأی در صدر انتخاب شدگان این دوره قرارگرفت.

نتیجه انتخابات خانه تئاتر اعلام شد

نتیجه نهایی انتخابات هیأت مدیره خانه تئاتر که رأی گیری آن عصر روز شنبه ۱۲ خرداد در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر انجام شد، با پایان شمارش آرا، از سوی خانه تئاتر اعلام شد. نتیجه شمارش آرا به شرح ذیل است:

ژاکلین آواره ۵۳

ابراهیم اثباتی ۸۴

امیر اسمی ۳۰۴

محمد امیر یاراحمدی ۳۵۲

نادر برهانی مرند ۵۵۶

حمید پورآذری ۳۳۶

رویا تیموریان ۲۴۲

صادق حدادی ۴

ایرج راد ۵۳۹

محسن حسینی ۳۱

محمد مهدی خاتمی ۳۵

محمدرضا خاکی ۱۱۳

رضا دادویی ۱۶۶

مسعود دلخواه ۳۹۸

شهاب راحله ۷۳

محمودرضا رحیمی ۴۲۳

سلما سلامتی ۲۴۶

علیرضا غفاری ۸۸

بهزاد فراهانی ۴۰۲

عباس قلیچ لو ۷

مریم کاظمی ۳۹۸

پرستو کرمی ۸۵

شکرخدا گودرزی ۱۷۰

منظر لشگری ۱۹

مسعود موسوی ۵۶

کوروش نریمانی ۴۴۲

فرزانه نشاط خواه ۳۳

حمیدرضا نعیمی ۴۷۰

اصغر همت ۴۴۱

هوشمند هنرکار ۲۴۵

کاندیداهای بازرسی خانه تئاتر

ناصر آویژه ۵۹

آرش دادگر ۳۹۰

علیرضا درویش نژاد ۱۶

مسعود رحیم پور ۱۰۶

مهدی قلعه ۴۴۴

مجید کریمی ۲۴

بر این اساس به ترتیب نادر برهانی مرند، ایرج راد، حمیدرضا نعیمی، محمودرضا رحیمی، کوروش نریمانی، اصغر همت، بهزاد فراهانی، مسعود دلخواه، مریم کاظمی و محمد امیر یاراحمدی بیشترین آرا را به عنوان کاندیداهای هیأت مدیره و مهدی قلعه و آرش دادگر بیشترین آرا را به عنوان کاندیداهای بازرسی خانه تئاتر از آن خود کردند.

اسامی کاندیداهای هیئت مدیره و بازرس خانه تئاتر اعلام شد

 

■ اخبار » خبر ■ شناسه خبر : ۴۱۳۵ ■ چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۴۵ ■

نام کاندیداهای هیئت مدیره و بازرس خانه تئاتر به شرح ذیل اعلام شد:

اسامی کاندیداهای هیات مدیره(به ترتیب حروف الفبا)

 •  ژاکلین آوارهانجمن کودک و نوجوان و بازیگرانشماره عضویت110
 • ابراهیم اثباتیانجمن موسیقی- شماره عضویت 110
 •  بیژن افشارانجمن بازیگران- شماره عضویت 485
 •  رویا تیموریان انجمن  بازیگران   - شماره کارت433
 • صادق حدادی – انجمن بازیگران – شماره عضویت 207
 • ایرج رادانجمن بازیگران- شماره عضویت206 
 • محسن حسینیکانون کارگردانان- شماره عضویت 238
 •  محمدرضا خاکیانجمن کارگردانان- شماره عضویت 474
 • رضا دادوییکانون نمایشنامه نویسان – شماره عضویت285
 • مسعود دلخواهکانون کارگردانان- شماره عضویت 278
 • شهاب راحلهانجمن نمایشگران خیابانی – شماره عضویت 593
 •  محمودرضا رحیمیکانون کارگردانان و انجمن بازیگران- شماره عضویت916
 • شهره سلطانیانجمن بازیگران  - شماره عضویت251
 •  بهزاد فراهانیانجمن بازیگران- شماره عضویت215
 • امیرعباس قلیچ لوانجمن بازیگران- شماره عضویت 512
 • علیرضا غفاریکانون نمایشنامه نویسان- شماره عضویت338
 • مریم کاظمیکانون کارگردانان- انجمن بازیگران و کودک و نوجوان- شماره عضویت109-627-
 • پرستو کرمیانجمن بازیگران- شماره عضویت473
 • شکرخدا گودرزیکانون کارگردانان- شماره عضویت 141
 • منظر لشکری حسینیانجمن بازیگران- شماره عضویت574
 •  گلزار محمدینمایشگران عروسکی- شماره عضویت 231
 • مسعود موسوی- کانون کارگردانان- شماره عضویت165
 • فرزانه نشاط خواهانجمن بازیگران- شماره عضویت230
 • حمیدرضا نعیمی – انجمن بازیگران و نمایشنامه نویسان – شماره عضویت237
 • هوشمند هنرکارانجمن بازیگران و کانون کارگردانان- شماره عضویت152-126
 • اصغر همتانجمن بازیگران- شماره عضویت287

اسامی کاندیداهای بازرس(به ترتیب حروف الفبا)

 • ناصر آویژه – انجمن کودک و نوجوان و بازیگران- شماره عضویت156
 • علیرضا درویش نژادکانون کارگردانان – شماره عضویت 234
 • مسعود رحیم پور- انجمن بازیگران- شماره عضویت947
 • مهدی قلعه – انجمن کودک و نوجوان و بازیگران – شماره عضویت 507 و 140
 • مرتضی وکیلیان – انجمن نمایشگران خیابانی – شماره عضویت163