سیروس همیشه در مهاجرت بود. از گرگان به تمام ایران. به تهران به شهرها و شهرستانها. او بر صحنه نیز در مهاجرت بود. از تئاتر به تصویر و سوختن در اشتیاق صحنه.

سیروس در مسیر این مهاجرتها از بین ما رخ برکشید.  سیروس شریف بود . همه فن حریف بود . کاش تجربه گریم را با دستانش داشتید. چکش را به دستش می دیدید. رنگ آمیزیش را بر صحنه و غرور بازیگرانه اش. سیروس همچون بسیاری از تئاتریها از مهاجرتش از ماه به آیینه و از آیینه به آب و در جاده ای به پهنای بی عرض ندیده شدنها، و در وطن خویش غربت چشیدنها به دیار باقی شتافته شد.

انجمن بازیگران خانه تئاتر با دریغ و درد آخرین مهاجرت دردناک این هنرمند را به جامعه تئاتر کشور تسلیت گفته و برای بازماندگان طلب صبر و عافیت دارد.

وعده مشایعت سیروس تقی نژاد در واپسین مهاجرت ، شنبه ، یکم اسفند ماه سال یکهزار سیصد و نود و چهار ، محوطه باز تالار وحدت.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید