فرهاد تجویدی مسئول کمیته اشتغال انجمن بازیگران خانه تئاتر است . وظیفه ی او این است که هر کارگردانی در هر مدیوم به دنبال بازیگری است می تواند به ایشان مراجعه کرده و از آلبوم بازیگران که در اختیار ایشان است استفاده کرده و بازیگر  دلخواه خود را انتخاب نموده و به بازیگر دسترسی یابد. بدیهی است که ایشان در جریان ارتباط بازیگر با شخص و یا هر نهاد درخواست کننده, مسئولیت دارد که صحت و سقم تولیدپروژه را ارزیابی نماید.  بخصوص در مورد بازیگران خانم عضو انجمن شماره تلفن و آدرس ایشان امری محافظت شده تلقی می شودو از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است..

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید