مجمع عمومی عادی انجمن بازیگران مورخ اول اسفند ماه 1394 در تئاتر شهر برگزار می گردد. در این گردهمایی در باره بیمه اعضاء و قراداد تیپ با حضار گفتگو خواهد شد و مراتب اعتراض خود را به ضعف ها و مشکلات مبتلابه اعضاء انجمن به سمع مسئولین خواهد رسید. قرار ما ساعت 5/30 بعد از ظهر روز شنبه اول اسفند ماه سالن اصلی تئاتر شهر.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید