clip_image002.jpg

عشق آغازشد،نميدانم دقيقاً از چه زماني ،اما اين را ميدانم كه در من ماند و رشد كرد.

به جلو مي راندم،چونان گردبادي در خود مي چرخاندم،ويرانم مي كند و دوباره بازم مي گرداند.

نمي دانم دقيقاً از چه زماني آغاز شد ،اما حلاوتش از آن روزها تا به امروز كامم راشيرين كرده است.

نمايش،صحنه،نور،صدا،حركت وخوانش و بازي وبازي...

بازي در بازي

آنقدرصحنه رادوست داشته و دارم كه وقتي به كاري فراخوانده ميشوم،روحم بدانسوپرمي كشد و قدرت "نه" گفتن را ازمن مي گيرد.

ناگفته نماندكه هنوزهم بيشتر اوقات چنين ام،اما روزگار"نمايش" به من آموخت ،گاهي "نه"گفتن لازم است.

پس در همان وقت مكالمه تلفني با عذري،كارپيشنهادشده را نميپذيرم...

يكي از همين روزها اتفاقي بيادماندني برايم افتاد؛

آنروزها كه تازه مقطعي از تحصيلم را گذرانده بودم و بادي در غبغب داشتم و مدام ازاين تمرين به آن تمرين ،ازاين پيس به آن پيس محك ميزدم كه كدامين پروژه را انتخاب و برحسب شرايط از كدامين پروژه برخلاف ميل باطني ام بگذرم.

ازقضا مدتي بود تمرين نمايش"شازده كوچولو" نوشته"سنت دو اگزوپري" در نقش"شازده كوچولو"با آن متن جادويي اش را با"استادمنصورخلج "كه ازاساتيددانشگاهمان بود وكارگردان كار، الحق والانصاف حرف اول رادر پيشگاه تئوريسين ها و مدعيان اين عرصه مي زد و ميزند ،همراه شدم.

كه همواره به شخصيت و اعتبار اين استادعزيزم و به شاگردي ايشان به خود مي بالم.

روزي از همان روزها ازمن دعوت شددر اولين روز تمرين نمايشي نوشته"محموداستادمحمد"شركت كنم،كه خود ايشان نيز كارگردان اين كار بودند.

گمان كنم "ديوان تئاترال"بود.تعدادي از بقول امروزي ها "سلبريتي ها"هم در جمع مان بودند.

دورميزي به رسم روزهاي ابتدايي هرتمريني نشستيم و دورخواني راآغاز كرديم.

در حين تمرين،من كه زياد به سروصداوشلوغي وبحث بي انتها عادت نداشتم،همه اش خداخدا مي كردم كه اين جلسه تمام شودو من عذرخواهي كرده وكار را نپذيرم.

ازقضا همينطور هم شد.

در آنزمان نمي دانستم كه كار با استاد"محموداستادمحمد"شانس است و ميتوانددركارنامه هنري ام بدرخشد.از اينرو كاررا رها كرده وبه تمرين قبلي بازگشتم.

اجرايي دلپذيرومطابق با روحيات خودم ايفاي نقش"شازده كوچولو"برايم بيادماندني شد.اومراباخودبه سياره كوچكش كنارگل سرخ برد،به سياره پادشاه،خودپسند،جغرافيدان،سوزنبان،روباه،كنار خلبان و درآهربا پرندگان مهاجر همراهم كرد.

به هركجارفت مرا با خود برد،با او زندگي كردم و از جملاتش كه هنوزساري و جاري در زبان من وخيلي ازآدمهاي دنياست،درسها گرفتم.

اما وقتي "محموداستادمحمد"راشناختم كه ديگرديرشده بودوفرشته مرگ اورا ازميانمان به آسمانها برده بود.

ازبابت پذيرفتن كارش هميشه از خودم دلخور بودم.

در جلسه اي با دختراصيل اين بزرگمردآشناشدم،"مانااستادمحمد"كه نام پدرراباانتشارآثار و تشكيلل بنيادي به نام ايشان زنده نگهداشته كه برايم بسيارقابل احترام است.

ازمن خواسته شدمتني به قلم ايشان راخوانش كنم.

به اين ترتيب احساس كردم پروبال گرفتم و سبك شدم.

اجرايي بسياردلنشين با بازخوردو تعاريف زيبايي كه يكي از آن تعاريف پرلطف ،ازماناي عزيزم بود.

چندي پيش در اوايل آبانماه ،خوانشي جديدبه سفارش خانه تآتر داشتم؛

بازهم نام و ياد استاد.

متني بسيارزيبا،بنام"عكس خانوادگي" كه به همراهي همراهان خوبم در كار انجام شد.

درتمام زمان تمرين دردي بزرگ ازنقشي كه عهده دارش بودم و بغضي عميق همراهم بود،كه با هماهنگيهاي كار و وظيفه كارگرداني،سنگيني اش را دوچندان حس مي كردم.

زني بيچاره و درراه مانده،كه بخاطربيماري و خانه نشين شدن همسري كه حتي توان حركت نداردومسئوليت دوفرزندش،به هردري ميزند راهي نمي يابد وبناچارتن به تن فروشي مي دهد...

درميان اينگونه زنان عذر اين زن باآنكه برايم پذيرفته نشدني مي نمود،اما عمق دردش داشت جانم وا مي كند و مرا زير ضربات خردكننده اش له مي كرد.

داستاني كه آن سالها از روي واقعيت نوشته شده بود.

دومردي كه در آن روز به خانه زن وارد مي شوند،به خيال پاك كردن دنيا از بدي وجود اينگونه بيچارگان،پس ار شنيدن درماندگي و دلايل زن،بازهم آرام نشده و وي رامي كشند.

زني كه از همه جا رانده شده بودودست به هركاري زده بودوبه هراداره اي مراجعه كرده بود دست خالي بازگشته بودواجباربه خودفروشي...

درتمام مدت اجراازفوران اشكي كه خيلي وقتها به اراده من نبود،همه جاراتارمي ديدم.

در همان زمان آرزوكردم كه هيچ بشري ناچار نباشد و گوهرشرف و تن خودرا نفروشد.

به مدد همكاري گروه بسيار خوبم ،كه برسم ادب نام يكايكشان را درپوسترمي بينيد،اجرابپايان رسيد،تماشاچيان جان كه خانواده،همكاران ،دوستان ،و هيأت مديره انجمن بازيگران و ديگرانجمن هاي خانه تآتر بودند،استقبال خوبي از اين اجراشدودرآخرتوسط"آقاي بهزادفراهاني"عزيزلوح هايي راكه براي تشكر ازعوامل اين نمايش كه پابه پا با من هم قدم بودندتقيمشان شد.

اجراخوب و حضوردلگرم كننده دوستان ازآن خوبتر.

هرچه بودگذشت .

اما لبخندمن در عكسهاي دسته جمعي دركناردوستان پس از بيست و پنج سال كار مداوم درعرصه تآتر بيشتر بدليل اداي ديني بودكه به آقاي "محموداستادمحمد"اداكردم.

                                                  

                        من ا...توفيق

پاييزهزاروسيصدونودوشش

بهارك توسلي

معرفی برگزیدگان تئاتر فجر در شبی زمستانی

سیدعباس صالحی: تئاتر با مردم آغاز شد با مردم حرکت کرد و در مردم ریشه دواند

 

برگزیدگان سی و ششمین دوره جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر در مراسمی با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و جمعی از اهالی تئاتر و هنرمندان در تالار وحدت معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، مراسم اختتامیه سی‌ و ششمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر، دوشنبه نهم بهمن از ساعت 18:40 در تالار وحدت آغاز شد.

این مراسم که مدیریتش بر عهده حسین مسافرآستانه و طراحی و کارگردانی‌اش بر عهده سیامک احصایی بود با حضور سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و با اجرای احسان کرمی برگزیدگان جوایز نه‌گانه جشنواره در چهار بخش مسابقه تئاتر ایران (الف)، مسابقه تئاتر ایران (ب)، مسابقه تئاتر بین‌الملل و مسابقه تئاتر خارج از صحنه جوایز خود را دریافت کردند.

صالحی: تئاتر ما روز به روز اتکای کمتری به دولت خواهد داشت

سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در بخشی از این مراسم در مورد اهمیت تئاتر گفت: «هنر نمایش و تئاتر شان ویژه ای دارد. انسان از آن گاه که به مدنیت رسید با هنر نمایش آشنا شد و تئاتر با تمدن و مدنیت پیوند تاریخی و کهن دارد. تئاتر با مدنیت پیوندی ناگستنی دارد. هنر نمایش به عنوان هنری که به نیروی انسانی متکی است هنری مردمی ماند. نه دربارها تسخیرش کردند و نه سرمایه داری دنیای مدرن. تئاتر با مردم آغاز شد با مردم حرکت کرد و در مردم ریشه دواند. تئاتر هنر گفت و گوست و نه تک گویی، از معدود هنرهای انسانی است که انسان با انسان سخن می گوید نه انسان با خود و چون هنر گفت و گوست فرصت ارتباط اجتماعی پیدا می کند و از همین جا تبدیل می شود به یک هنر موثر اجتماعی که بازتاب درد و رنج مردم و نیز امیدهای مردم است و همچنین هنری است که در جمع شکل می گیرد و با جامغه معنی پیدا می کند.» 

او ادامه داد: «هنر نمایبش در ایران هم که از تمدنی کهن برخوردار است یک هنر دیرینه است. هنری که در قالب های متنوع خود، عرضه اندام کرده است. از نقالی ها، تعزیه خوانی ها، پرده خوانی ها، چاووشی خوانی ها و غیره با تنوع در زبان، لهجه، فرم و.... هنر نمایش ایرانی در دوره معاصر گام به گام پیش آمد تا از مشروطه و انقلاب اسلامی هم گذر کرد. امروز هنر نمایش ایران، هنر تئاتر ایران با چند ویژگی شناخته می شود و گام هایی به پیش رفته و موقعیت هایی یافته است.» 

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: «این هنر از یک سو به داشته های سنتی خود بیشتر وقوف یافته و گذشته کهن نمایش ایرانی را هم، در ابعاد نظری و هم، در ابعاد مهارتی بیشتر شناخته و می داند که بر روی چه گنجینه هزاران ساله ای ایستاده و به آن افتخار می کند و همپای با آن ارتباط با هنر زمانه خود را هم فراموش نکرده است.» 

او در پایان گفت: «این دو بال هنر نمایش روز به روز پر توان تر و پر تحرک تر دیده می شود و این امتیاز هنر نمایش ایرانی است. هنر نمایش ایرانی در تهران متمرکز نیست، استان به استان و شهر به شهر عرصه تجلی گستره نمایش ایرانی است. تئاتر ما روز به روز خصوصی تر می شود و و از اتکا به فضاهای دولتی فاصله بیشتری می گیرد و این ها مزیت های هنر نمایش ایرانی است. سخن آخر این که جشنواره فجر فرصتی است که نسل های متوالی کنار هم قرار بگیرند و استعدادهای نو شناخته شود.» 
مهندس‌پور: ما اهالی تئاتر باید در خانواده خود گفت‌و‌گو کنیم

فرهاد مهندس پور، دبیر جشنواره به عنوان اولین سخنران مراسم اختتامیه گفت: «در دوره بیست‌ و سوم که من دبیر بودم همه گفتند مهندس‌پور دیکتاتور است. امسال متوجه شدم که راست می‌گفتند. فهمیدم در امر فرهنگی نباید به نتیجه فکر کرد. من این سال ها به نتیجه فکر می‌کردم.»

این مدرس دانشگاه ادامه داد: «می خواهم به کسانی که امشب جایزه می‌گیرند بگویم جایزه ای که می‌گیرید از دست کسانی است که جایزه نگرفته‌اند و همه ما در این جوایز سهم داریم.»

او افزود: «در این مدت انتقاداتی از جشنواره شد، در جاهایی هم تندی و درشتی پشتش بود که در ورای همه این انتقادات حقانیت می‌بینم. ما درون این خانواده باید گفتگو کنیم.»

مهندس پور در پایان گفت: «باید از تمام کسانی که در این مدت برای جشنواره تلاش کردند و همه می‌شناسیم‌شان تشکر کنم. اما امیدوارم بتوانم از آنها که پشت صحنه هستند، کارگرها و تکنسین‌های زحمتکش تئاتر که همواره از ما پشتیبانی می‌کنند، قدردانی کنم.»


جوایز بخش موسیقی

لوریس چکناواریان و محسن علیخانی برای معرفی بهترین ها در بخش موسیقی در سه قسمت مسابقه ایران الف، ایران ب و بین‌الملل روی صحنه حاضر شدند. 

در بخش مسابقه ایران الف جایزه اول تعلق گرفت به آنکیدو دارش و باران احصایی برای طراحی موسیقی نمایش «آکواریوم». 

در بخش مسابقه ایران ب جایزه اول تعلق گرفت به میلاد قنبری برای طراحی موسیقی نمایش «پیانیستولوژی».

در بخش مسابقه بین‌الملل جایزه اول تعلق گرفت به جرون ویتز و والنتاین دایننس برای طراحی صدای نمایش «دهن گنده» از بلژیک.

جوایز بخش طراحی صحنه و طراحی لباس

اردشیر صالح پور، قادر آشنا و اسماعیل شفیعی برای اعلام نام برندگان طراحی لباس و طراحی صحنه روی صحنه آمدند.

طراحی لباس : در مسابقه بین الملل جایزه اول تعلق گرفت به ندا نصر برای طراحی لباس نمایش «فهرست مردگان». داوران در بخش های مسابقه ایران الف, ایران ب و آف استیج در حوزه طراحی لباس کاندیدایی را اعلام نکرده بودند.

طراحی صحنهجایزه اول طراحی صحنه نمایش های خیابانی تعلق گرفت به رضا ثلاثی برای نمایش «تولیدی لیلی و مجنون». داوران در بخش آف استیج کاندیدایی برای طراحی صحنه معین نکرده بودند. جایزه اول طراحی صحنه در بخش مسابقه ایرانِ ب تعلق گرفت به شهاب افتخاری برای نمایش «پیانیستولوژی». جایزه اول طراحی صحنه در بخش مسابقه ایران ِ الف تعلق گرفت به سعید حسنلو برای نمایش «...و چند داستانِ دیگر». جایزه اول طراحی صحنه در بخش مسابقه بین الملل تعلق گرفت به اشکان خیل‌نژاد برای نمایش «پسران تاریخ».

تقدیر از پیشکسوتان تئاتر
پس از اهدای جایزه موسیقی و جایزه طراحی صحنه و طراحی لباس نوبت رسید به تقدیر از سه پیشکسوت فعال در زمینه تئاتر جمشید خانیان، هوشنگ آزادی‌ور و احمد دامود. 

پیش از آغاز مراسم بزرگداشت کلیپی از تصویر و صدای این سه هنرمند پیشکسوت پخش شد.

جمشید خانیان به دلیل بارش برف در اصفهان نتوانسته بود خود را به مراسم اختتامیه برساند و احمد دامود نیز به دلیل کسالت در این مراسم حضور نیافت. 

سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، محمدمجتبی حسینی معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، مهدی شفیعی مدیر مرکز هنرهای نمایشی و فرهاد مهندس پور دبیر سی و ششمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر برای تجلیل از هوشنگ آزادی‌ور روی صحنه حاضر شدند. 


جایزه بهترین بازیگر زن

شهره لرستانی، بهاره رهنما و فقیه سلطانی برای معرفی بهترین بازیگر زن روی صحنه آمدند.

نخست در بخش مسابقه تئاترِ ایرانِ ب از گروه بازیگران نمایش «شلتر» تقدیر ویژه به عمل آمد و امین میری کارگردان این اثر به نمایندگی از بازیگرانش روی صحنه آمد.

همچنین از مهسا غفوریان برای بازی در نمایش «پیانیستولوژی» تقدیر شد.

جایزه بهترین بازیگر نقش اول زن در بخش مسابقه تئاتر ایرانِ ب تعلق گرفت به ستاره پسیانی برای بازی در نمایش «صد در صد». 

در بخش مسابقه تئاتر ایران ب در قسمت بهترین بازیگر زن معصومه رحمانی برای بازی در نمایش «آناکارنینا» و معصومه کریمی برای نمایش «...و چند داستان دیگر» مشترکا جایزه نخست را کسب کردند. 

کاتیا بورکل برای نمایش «هملت» جایزه نخست بهترین بازیگر زن را در مسابقه بین‌الملل کسب کرد. نماینده سفارت آلمان این جایزه را به نیابت از بورکل دریافت کرد.

در قسمت آف استیج جایزه نخست بهترین بازیگر زن مشترکا تعلق گرفت آوا درویشی و پرستو قربانی برای نمایش «نرگس». 

جوایز بهترین بازیگر مرد

هوشنگ توکلی، جمشید جهانزاده، حمیدرضا آذرنگ و سیاوش طهمورث برای اهدای جوایز بهترین بازیگر مرد روی صحنه آمدند.

در بخش بهترین بازیگر مرد ابتدا لوح تقدیر تعلق گرفت به سعید بادینی برای بازی در نمایش «آیفون» و هوتن شکیبا برای بازی در نمایش «صد در صد».

احسان کرمی مجری مراسم از همه تقدیرشدگان و برندگان درخواست کرده بود تقاضای حضور پشت میکروفن نکنند و هوتن شکیبا در قالب پانتومیم از حضار تشکر کرد.

جایزه بهترین بازیگر مرد در بخش مسابقه تئاترِ ایرانِ ب مشترکا تعلق گرفت به مهران امام‌بخش برای بازی در نمایش «ماراساد» و علی ملاحی برای بازی در نمایشِ «اعداد در بیابان».

در بخش مسابقه تئاتر ایران ِ ب هئیت داوران مشترکا از فرزین محدث برای بازی در نمایش «شب دشنه‌های بلند» و حسین محب اهری برای بازی در نمایش «خسیس» تقدیر کرد.

جایزه بهترین بازیگر مرد در بخش مسابقه تئاتر ایران ب تعلق گرفت به بهنام شرفی برای بازی در نمایش «آبی مایل به صورتی».

هئیت داوران در بخش آف استیج و خیابانی در قسمت بهترین بازیگرِ مرد بازیگری را شایسته تقدیر و یا اعطای جایزه ندانست.

در بخش مسابقه بین‌الملل جایزه بهترین بازیگر مرد تعلق گرفت به مرتضی اسماعیل کاشی برای بازی در نمایش «مفیستو».  

جوایز نمایش‌های خیابانی

حمید پورآذری و لیلی رشیدی برای اعلام نام بهترین بازیگر یا اجراگرِ نمایش‌های خیابانی در قسمت زنان و مردان روی صحنه رفتند.

در این قسمت گروه بازیگران نمایش «تولیدی لیلی مجنون» تقدیر شدند.

پورآذری و رشیدی در ادامه جایزه ویژه خلاقیت در نمایش های خیابانی را به آرام ساعدپناه و آزاد روزجنگ اهدا کردند برای موسیقی نمایش «آینه زندگی».

جوایز بخش نمایشنامه‌نویسی

 سپس در بخش نمایشنامه‌نویسی در قسمت مسابقه ایران ِ ب فریندخت زاهدی، اسماعیل خلج، احترام برومند و منصور ابراهیمی برای اهدای جوایز روی صحنه آمدند.

کیوان سررشته و لیلا حکمت‌نیا در بخش بهترین نمایشنامه مسابقه ایرانِ ب تقدیر شدند. جایزه بهترین نمایشنامه مسابقه تئاتر ایرانِ ب تعلق گرفت به ساناز بیان برای نگارش «شلتر».

در بخش مسابقه تئاتر ایرانِ الف در قسمت نمایشنامه نویسی جایزه بهترین اثر تعلق گرفت به علیرضا نادری برای نگارش «کوکوی کبوتران حرم» که خود در سالن حضور نداشت و نماینده ای هم نفرستاده بود و ستاره اسکندری برای دریافت جایزه روی صحنه رفت.

در بخش مسابقه بین‌الملل جایزه بهترین نمایشنامه تعلق گرفت به مهدی ضیاچمنی برای نمایشنامه «حذفیات». 

جوایز بخش کارگردانی

جوایز بخش کارگردانی را  مسعود فروتن، علیرضا غفاری و قربانعلی نصرت صابر (کارگردانِ تاجیک) اهدا کردند.

در بخش بهترین کارگردانی در مسابقه آف استیج پژمان شاهوردی برای نمایش «تولیدی لیلی مجنون» جایزه بهترین ایده و کارگردانی را دریافت کرد.

جایزه بهترین کارگردانی مسابقه ایرانِ ب تعلق گرفت به امین میری برای نمایش ›شلتر» و محمد نیازی برای نمایش «پیانیستولوژی» تقدیر شد.

در بخش مسابقه ایرانِ الف در قسمت کارگردانی از آرش عباسی برای «آناکارنینا» و سیامک احصایی برای نمایش «آکواریوم» مشترکا تقدیر شدند.

جایزه بهترین کارگردانی مسابقه تئاتر ایرانِ الف تعلق گرفت به پیام لاریان برای کارگردانی «...و چند داستان دیگر».

جایزه بهترین کارگردانی در بخش مسابقه بین‌الملل تعلق گرفت به اشکان خیل‌نژاد برای نمایش «پسران تاریخ».

در این بخش از مسعود دلخواه برای نمایش «مفیستو» تقدیرِ ویژه به عمل آمد. 

جوایز پایانی مراسم

جوایز اهدا شده در آخرین بخش مراسم به شرح زیر بود:

لوح تقدیر، تندیس جشنواره و حمایت از اثر تقدیم شد به پژمان شاهوردی برای نمایش «تولیدی لیلی مجنون»، امین میری و گروه نمایش «شلتر»، محمد نیازی و گروه نمایش «پیانیستولوژی»، حسین توازنی‌زاده برای اجرای «نرگس» و دیریس ورهوفن برای نمایش «مناظر مجرم». سعید بهنام برای نمایش «طلوع آفتاب 7:14 دقیقه»، پیام لاریان برای نمایش «...و چند داستانِ دیگر»، ساناز بیان و گروه نمایش «آبی مایل به صورتی»، اشکان خیل‌نژاد و گروه نمایش «پسران تاریخ» و فیلیپ کن و نمایش «مالیخولیای اژدهایان» از فرانسه و «ریموت» از آلمان.