جلسه هفتگی هیئت مدیره ی انجمن بازیگران خانه تئاتر، در تاریخ شنبه ی 22 آبان ماه 95باحضور سرکار خانم فرزانه نشاط خواه، و آقایان بهزاد فراهانی ، فرهاد تجویدی،محمودرضا رحیمی،خسرواحمدی کاظم هژیرآزاد تشکیل و موضوعات زیرطرح و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در ارتباط با آنها تصمیماتی اتخاذ شد.
1-    درخصوص نمایشنامه خوانی در محل سالن انتظامی خانه هنرمندان که شان و مرتبت خوبی پس از چند نمایشنامه خوانی پیدا کرده ، آقای فراهانی پیشنهاد کردند که درست است که هدف از برگزاری نمایشنامه خوانی در دو مکان خانه تئاتر و خانه هنرمندان به نیت کارآفرینی برای اعضاء کم کار انجمن بوده است اما به تجربه دریافتیم که کارگردانان و بازیگرانی که تقاضای نمایشنامه خوانی می کنند، از کار اولی ها کم تجربه ها هستند و بازیگرانشان نا آشنایند و این مطلب از نظر هیات مدیره انجمن بازیگران بسیار هم خوب است که به این کارگردانان و بازیگران امکان بروز خلاقیت داده می شود اما در خصوص ایرانشهر ما را دچار مشکل جدیدی کرده است. طی مذاکراتی که من با مدیران خانه هنرمندان در خصوص نما یشنامه خوانی شنبه های هرماه داشته ام ایشان با ما  مشکلی ندارند به  شرط اینکه کارگردانان و بازیگرانی دعوت به همکاری شوند صاحب اعتبار و نامی باشند که وجهه ی خانه هنرمندان نیز حفظ شود. بنابراین اگر بخواهیم به نمایشنامه خوانی در سالن انتظامی ادامه دهیم، ناچاریم خواسته های ایشان را هم رعایت کنیم. و تفاوتی با سالن اجتماعات خانه تئاتر قائل شویم . بحث دراین امر مدتی به درازا کشید و درنهایت جمع به این نتیجه رسید و مصوب کرد که کارگردانان صاحب نام برای همکاری دعوت شوند، ولی به ایشان پیشنهاد شود که از بازیگران عضو انجمن استفاده کنند. اما در نهایت اختیار انتخاب بازیگران خوانش گر را به عهده کارگردانان گذاشته شود.
2-    آقای فراهانی در در ادامه ی این تاییدیه ی پیشنهادشان گفتند: با آقای حمیدرضا نعیمی صحبت کرده اند و ایشان اظهار داشته اند وقت برای اینکه با بازیگران شان  تمرین کنند بسیار کم است و به زمان بیشتری نیازدارند. بنابراین ترجیح می دهند خودشان به تنهایی نمایشنامه اشان را بخوانند.
جمع در این خصوص هم با پیشنهاد آقای فراهانی موافق بود.
3-    آقای رحیمی ضمن تقدیر از تلاش خانم فرزانه نشاط خواه و بقیه دست اندرکاران نمایشنامه خوانی سالن اجتماعات خانه تئاتر پیشنهاد کردند مطالعه دقیق صورت پذیرد و برای دوره  بعد هیئت مدیره به عنوان نوعی حمایت از بهترین گروه های  اجرایی در خانه تئاتر به سالن انتظامی دعوت شوند. این پیشنهاد هم مورد تایید جمع واقع شد.
4-    مقرر شده بود که در خصوص تغییر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی  آقای رحیمی، خواست ها و منویات انجمن بازیگران را به صورت پیش نویس یک بیانیه مرقوم و برای جمع هیئت مدیره قرائت کنند تا پس از بررسی  انتشار یابد. آقای رحیمی متنی را که نوشته بودند قرائت کردند و نکاتی مورد جرح تعدیل قرار گرفت اما به واسطه ی اینکه قرار بود هیئت مدیره  در مراسم بزرگداشت حسین محب اهری شرکت کند، فرصت کم بود و قرار شد چند نفر از دوستان بعد از مراسم ، به کافه ثلث آقای تجویدی  بروند و در آنجا متن را تنظیم نمایند.