اولین جلسه هیات مدیره جدیدی انجمن بازیگران تشکیل شد

اولین جلسه هیات مدیره جدید انجمن بازیگران خانه تئاتر. ساعت ۳ بعد از ظهر روز شنبه ۲۰ دی ماه طبق آیین نامه انجمن با دستور جلسه ( انتخاب رئیس هیات مدیره و مسئولین کمیته ها)  با حضور : فرزانه نشاط خواه (  علی البدل ۱ )  بهزاد فراهانی، کاظم هژیر آزاد، هوشمند هنر کار، محمود رضا رحیمی، خسرو احمدی،  و بازرسین، مریم کاظمی و سیاوش چراغی پور تشکیل شد.

غایبین در جلسه :

۱- حمید رضا آذرنگ ، به دلیل فیلمبرداری در - خیابان ایتالیا -  نمی توانستند شرکت کنند. ایشان تلفنی به هژیر آزاد گفتند که  سعی می کنند  یک ساعت هم شده بیایند و برگردند. ظاهرا تا آخر وقت میسر نشد، درآخر جلسه ، تلفن کردند و عذر خواستند که دیگر وقت تمام شده بود.

۲- بهرام شاه محمد لو، در ابتدای جلسه اس .ام. اس  دادند : " از عقب محکم زدند و سپر و داغون کردند، درگیر قضیه هستم . فعلا نمی رسم بیام عذر خواهی مرا بپذیرید"

۳- آقای حسین محب اهری ( علی البدل ۲ ) تلفن کردند که بیمار هستند و وقت دکتر دارند.

۴- فرهاد تجویدی، (علی البدل ۳ )  قبلا به هژیر آزاد گفته بودند که امتحان دانشگاهی دارند و نمی توانند روز شنبه حضور داشته باشند.

با وجود این که حد نصاب جلسه ، جهت تصمیم گیری تامین بود ، از سوی خانم مریم کاظمی – بازرس -  پیشنهاد شد دستور جلسه ، به دلیل حساسیت موضوع، به جلسه دیگر موکول گردد که همه حضور داشته باشند. این پیشنهاد مورد تایید جمع قرار گرفت.

جلسه پیرامون شرایط انجمن و ارتباطش با خانه تئاتر و نیز تاسف از شرایطی که باعث شد بعضی از کاندیدا های لایق نتوانند به دلیل نپرداختن حق عضویت حق انتخاب داشته باشند ، بحث و تبادل نظر شد و مصوب گردید و نامه ای به خانه تئاتر نوشته شد که در دادن  کارت های هوشمند عضویت بانک پاسارگاد  جهت تسهیل پرداخت حق عضویت اعضاء تعجیل صورت گیرد.

توضیح:

۱-  مطابق آیین نامه انجمن ، حضور اعضای علی البدل در مجامع هیات مدیره الزامی است و درصورت غیبت هریک از اعضای اصلی،  اعضای علی البدل های ۱ و ۲ و ۳ به ترتیب حق رای خواهند داشت.

۲- تا تعیین رئیس هیات مدیره جدید و مسئولین کمیته ها، مسئولین قدیم کما کان به وظایف خود ادامه خواهند داد.

بدین وسیله از اعضای غایب هیات مدیره ، خواهشمند است به دلیل حساسیت موضوع - دستور جلسه - حتی المقدور در جلسه ی روز شنبه ۲۷ دی ماه با همین دستور جلسه حضور بهم رسانند.

                                                                                         روابط عمومی انجمن بازیگران خانه تئاتر