جلسه بیستم از بیست و دوم هیات مدیره انجمن بازیگران خانه تئاتر در تاریخ شنبه سیزده تیر ماه 94/4/13با حضور :

حاضران : خانم ها فرزانه نشاط خواه , مریم کاظمی, بهزاد فراهانی, هوشمند هنرکار, محمود رضا رحیمی, فرهاد تجویدی, حسین محب اهری, خسرواحمدی, کاظم هژیرآزاد.

عایبان: بهرام شاه محمد لو, حمیدرضا آذرنگ.

از همان ابتدای شروع جلسه , مساله افزایش حق بیمه اعضاء که معترضان ریادی در میان اعضاء انجمن ها داشته است مورد تحث مفصل قرار گرفت.

پیشنهاد شد نشستی با گروه ها و خانه ها و انجمن های ذی نفع , از جمله خانه سینما, داشته باشیم و طی آن اسناد اصول بیمه کارگری و معنای بیمه از محافل رسمی جهانی بیاوریم و مورد بررسی و مقایسه قرار دهیم. این نوع بیمه در هیچ کجای دنیا رسم نیست و در اساس معنای آن قلب شده است.

پس از رفتن آقایان بهزاد فراهانی و هنرکار به سر تمرین نمایش خود جلسه ادامه یافت و برای حضور ذهن و اطلاعات بیشتر حاضرین از بازرس خانه تئاتر درخواست شد که هر چه اطلاعات در مورد آنچه که تا کنون در این مورد در خانه تئاتر گذشته دارند در اختیار ما بگذارند. ایشان هم متذکر شدند شورای مرکزی خانه تئاتر هم متفق القولند که  همه قول هایی که مسئولین در خصوص کمک به بیمه و درمان هنرمندان داده اند باد هوا از آب در آمده است و از آنطرف صندوق اعتباری هنرمندان و وزارت ارشاد هم در عوض کردن محتوای بیمه ها ی گذشته ما نقش اساسی بازی کرده اند تا این بیمه های ما با بیمه خویش فرمای افراد عادی تفاوتی نداشته باشد.

پس از اظهارات بازرس خانه تئاتر برای جمع محرز شد که سوال از مسولین در نشستی مرکب از نمایندگان انجمن ها خانه سینما و خانه تئاتر و نماینده صندوق و بیمه تامین اجتماعی جهت  روشن شدن اصل ماجرا الزامی است.

آنگاه جلسه به اتفاق بر آن شد که از آقای راد سوال شود که آیا شورای مرکزی خانه تئاتر تا کنون اقدامی در این امر کرده است یا خیر؟

آقای راد در جلسه حضور یافتند و توضیح دادند که مطابق آیین نامه مصوب مجلس شورای اسلامی قطع کمک سرانه وزارت ارشاد که از طریق صندوق اعتباری هنر مندان پرداخت می شد غیر قانونی است و خانه تئاتر طی نامه رسمی این مطلب زا عنوان کرده است و جلسات متعددی در این خصوص با مسئولین صندوق اعتباری و معاون محترم هنری گذاشته است تنها پس از پی گیری های زیاد توانسته است معاونت هنری را راضی کند که دست کم بیمه تکمیلی ما مانند بیمه تکمیلی خانه سینما باشد. یعنی هر عضو یکصد هزار تومان بپردازد و افراد تحت تکفلش یکصدو هشتاد هزارتومان. در صورتی که قبلا صندوق پیشنهادش این بود که هر عضو چهارصد تومان بپردازد. که من اعتراض کردم که اصلا این مبلغ برای اعضائ خانه تئاتر مقدور نیست. بهانه آنها این بود که معاونت سینمایی برای خانه سینما مبلغ مابه التفاوت را می پردازد و آقای راد گفته است خو ب ماهم معاونت داریم چرا برای خانه تئاتر این مبلغ را ایشان نپردازند و بالاخره راضی شدند که ما را هم مثل خانه سینما بیمه تکمیلی کنند.اعضاء خانه تئاتر هم مانند اعضاء خانه سینما این مبلغ را پرداخت کنند. ولی در خصوص کمک بیمه سرانه درمانی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را داشت و تا سال گذشته وزارت خانه می پرداخت اکنون نمی پردازد و مقرر کرده که خود بیمه شده این مبلغ را باید بپردازد. و خانه تئاترهم به این مساله معترض است و طی نامه های متعدد اعتراض خود را به گوش مسئولان رسانده است.

پس از خداحافظی از آقای راد جلسه مطمئن تر شد که حتما باید این نشست را برگزار نماید با استناد به اسناد متقنی که آقای راد در اختیار دارند می توانیم این نشست را در روز شنبه سوم مرداد برگزارکرد.و همه گفت و شنود ها را در رسانه ها منعکس کرد.

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید