جلسه نوزدهم از بیست و یکم انجمن بازیگران خانه تئاترمورخ ۹۴/۴/۶ با حضور خانم فرزانه نشاط خواه، و آقایان بهزاد فراهانی، هوشمند هنرکار، فرهادتجویدی، حسین محب اهری، کاظم هژیرآزاد و کریم اکبری مبارکه تشکیل گردید.

غایبان: بهرام شاه محمدلو، حمید رضا آذرنگ، خسرو احمدی،  محمود رضا رحیمی بودند.

ابتدا در خصوص سیاست جدید مدیران مجموعه تالار رودکی و اجاره دادن تالار ها ی زیر این  مجموعه به اصحاب هنر، بحث و گفتگوی مفصلی انجام شد و اکثریت حاضر درجلسه  موافقت کردند که بیانیه ای در این خصوص از سوی انجمن صادر گردد.

 مواردی که در متن می بایست گنجانده شود از سوی حضار موافق پیشنهادات شد تا به وسیله آقای هنرکار به  آقای فراهانی که ساعتی بعد جلسه را به خاطر تمرین نمایش خویش ترک کردند، برسانند تا ایشان متن بیانیه را به قلم خود بنویسند و هر چه زود تر به رسانه ها فرستاده شود. با رفتن آقای فراهانی و هنرکار به سر تمرین جلسه از حد نصاب افتاد ولی افراد حاضر در جلسه در باره وضعیت وخیم  بیمه های تکمیلی و بیمه های ناکارامد فعلی بحث و تبادل نظر کردند. پیشنهاد شد که در این خصوص هم در اولین فرصت بیانیه ای از سوی انجمن نوشته شود و مصرا از دولت خواسته شود که وضعیت بیمه هنرمندان را سامان دهند و نگذارند هنرمندان به وضعیت سابق قبطه بخورند... زیرا هرروز شرایط بیمه هنرمندان  بدتر از گذشته می شود. "سرانه درمان" بیست و شش هزار تومانی که وزارت مطبوعه فرهنگ وارشاد اسلامی برای کمک به هنرمندان به بمه تامین اجتماعی می پرداخت در ماه های اخیرحذف شده و هنرمندان به اجبار باید خودشان این مبلغ را بپردازد.

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید