اولین جلسه رسمی هیات مدیره انجمن بازیگران خانه تئاتر

 

شنبه 95/12/21 اولین جلسه رسمی هیات مدیره انجمن بازیگران با حضور خانم ها پرستو کرمی و منظرلشکری، و آقایان بهزاد فراهانی، علی بی غم، مهدی میامی،خسرو احمدی، سروش طاهری، کاوه آهنین جان، بیژن افشار، کاظم هژیرآزاد  کریم اکبری مبارکه ، مسعود رحیم پور تتشکیل گردید و مصوبات زیر حاصل این نشست بود:

1- آقای بهزاد فراهانی به عنوان رئیس هیات مدیره انتخاب شدند

2- آقای مهدی میامی به عنوان نایب رئیس انتخاب شدند

3- آقای خسرو احمدی مسئول کمیته ی رفاه انتخاب شدند

4- آقای امیر کاوه آهنین جان به عنوان مسئول کمیته آموزشی علمی و پژوهشی انتخاب

5- خانم پرستو کرمی به عنوان مسئول اداری و مالی انتخاب شدند

6- آقای مهدی میامی به عنوان مسئول کمیته روابط عمومی با حفظ سمت قائم مقام ریاست انجمن انتخاب شدند

7 – آقای علی بی غم به عنوان مسئول کمیته ی همایش های انجمن انتخاب شدند.

8- آقای فرهاد تجویدی به عنوان مسئول جذب اسپانسرینگ و مسکن واشتغال همچنان در مسئولیت خود ابقا شدند

9- همچنین  مریم کاظمی در مسئولیت نماینده انجمن در شورای داوری خانه تئاتر ابقا شدند.

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید