صورتجلسه هیات مدیره انجمن بازیگران خانه تئاترمورخ95/11/16

جلسه هیات مدیره انجمن بازیگران خانه تئاتر در تاریخ شانزدهم بهمن ماه نود و پنج با حضور سرکار خانم فرزانه نشاط خواه، مریم کاظمی و آقایان بهزاد فراهانی، محمود رضا رحیمی، ،کاظم هژیرآزاد تشکیل گردیدو موارد زیربه تصویب حاضرین رسید:

1-دراین جلسه آقای فراهانی بابت نمایشنامه خوانی های سالن انتظامی چکی به مبلغ دومیلیون و پانصد هزار تومان بابت پنج مورد نمایشنامه خوانی از سوی خانه هنرمندان دریافت شده بود به مسئول نمایشنامه خوانی آقای رحیمی تحویل شد و تصویب شد مبلغ یک صد هزار تومان هزینه های مربوط به هر مورد نمایشنامه خوانی کسر و به هر یک از هنرمندان ذیربط مبلغ چهارصد هزار تومان پرداخت شود.

2- تقاضای آقای مهدی میامی مبنی برادامه ی عضویت ایشان و بخشودگی جرایم ایشان مورد تصویب قرار گرفت و قرار شد مورد ایشان توسط آقای فراهانی به اطلاع هیات مدیره خانه تئاتر برسد و موافقت ایشان نیز گرفته شود.

3- آقای فراهانی توضیحاتی در مورد مسابقه شطرنج که به دبیری و مسئولیت خود ایشان برگزار می شود دادند. قرارشده است که شنبه 23 بهمن فینال این مسابقه بین چهار نفر در حضور قهرمان شطرنج ایران آقای قائم مقامی برگزارشود.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید