جلسه انجمن بازیگران خانه تئاتر در تاریخ 8/12/94 با حضور خانم ها:  فرزانه نشاط خواه ،مریم کاظمی، و آقایان:  بهزاد فراهانی،هوشمند هنرکار، محمود رضا رحیمی، حسین محب اهری، فرهادتجویدی، خسرو احمدی و کاظم هژیرآزاد تشکیل گردید. ابتدا مطابق دستور جلسه در مورد ضعف های برگزاری مجمع عمومی انجمن صحبت هایی شد. نقاط ضعف و قوت آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.آنگاه جلسه برای تصویب موارد زیر وارد شور شد.

مصوبات این جلسه به ترتیب زیر می باشد:

  • ابتدا آقای هنرکار در مورد پیشنهاد به آقای راد در مورد مکانیزه و سیستماتیک کردن اطلاعات پرونده های همه بازیگران و خرید پرینتر و اسکن و یک سیتم دیگر که مبلغ حد اقل 13 میلیون و حد اکثر 20 میلیون هزینه می برد ایشان افزود که آقای راد با توضیحات که به اتفاق آقای فراهانی به آقای راد داده شد، به طور شفاهی موافقت کردند و گفته اند پس از تصویب هیات مدیره و گرفتن بودجه خانه تئاتر پرداخت شود.
  • برای خرید هاست و دامین سایت انجمن، مصوب شد که مبلغ چهارصد هزارتومان توسط آقا ی تجویدی به آقای هژیرآزاد پرداخت گردد.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید