از تاریخ 95/12/21 آقای امیرکاوه آهنین جان مسئول این کمیته بوده و مطابق شرح وظایفی که هیات مدیره مصوب خواهد کرد انجام وظیفه می کنند بدیهی است شرح وظایف  و گزارش فعالیت  ایشان در سایت منعکس می شود

بنام دوست

اعلام برنامه کمیته علمی و پژوهشی انجمن بازیگران خانه تئاتر ، شاخه نمایشنامه خوانی

 نمایشنامه خوانی دوره جدید انجمن بازیگران خانه تئاتر در ادامه دوره های قبل وبا توجه به ضرورت ساماندهی فعالیتهای صنفی تئاتر و اهداف آن ، در راستای فعالیتهای آموزشی و پژوهشی کمیته علمی برگزار می گردد .

 ضرورت :

   1 -  فعالیت در جهت حرکتهای صنفی

   2  - ارتباط مستمر با اعضا

   3  - شناخت پدیده های ناشناخته و یا نمایشنامه هایی که امکان اجرا نداشتند،

     کسانیکه می نویسند و خوب می نویسند و شناخته شده نیستند،

     کسانیکه می نویسند و خوب می نویسند و امکانات اجرایی ندارند،

    و کسانیکه تئاتری هستند اما سالهاست که تئاتر کار نکرده اند.

   اهداف :

1  -  جذب و انسجام  استعدادها و تجربه های بازیگرانی که بنا به هر دلیلی عرصه ای برای حضور و هنرنمایی نداشتند.

2  -  فراهم نمودن زمینه های معرفی و تقویت آثاری که هنوز اجرا نشده اند ، چه آثار          ایرانی و چه ترجمه .  

3  -  تعامل با دیگر انجمنهای خانه تئاتر در جهت انسجام انجمنها .

 

4  -  تعامل با سالنهای خصوصی جهت اجرا (حتی المقدور) .

5  -  آثار ارائه شده محدود به انجمنی خاص نبوده و همه اعضای خانه تئاتر می توانند          آثارشان را ارائه دهند.

6  -  حتی الامکان سعی می شود نمایشنامه خوانی همراه با تحلیل متن صورت گیرد با     همراهی اساتید برجسته .

7  - سعی خواهد شد از بهترین نمایشنامه و بهترین گروه  در جشن بازیگر تقدیربعمل آید.        

8  - همانطور که رسم انجمن بازیگران خانه تئاتربر دعوت از بازیگران عضو این انجمن که به هر دلیلی کم کارتر بوده اند و از قبل پایه گزاری شده است ، از کارگردانان عزیز شرکت کننده خواهشمندیم امکانی میسر بفرمایند که حداقل هفتاد درصد بازیگران هر گروه توسط کمیته علمی و پژوهشی انجمن بازیگران معرفی شوند.

 

امکانات :

1  - تهیه و تدارک پذیرایی تمرین و اجرای نمایشنامه خوانی بر اساس وسع انجمن     خواهد بود.

 2  -  سالن تمرین با هماهنگی مسئول شاخه نمایشنامه خوانی اتخاذ خواهد شد.

 

زمان برگزاری :

دور تازه نمایشنامه خوانی انجمن بازیگران از آبان ماه سال 1394 آغاز خواهد شد و تا فروردین ادامه پیدا خواهد کرد، در این مدت، ماهی یک اجرای نمایشنامه خوانی برگزار می شود.

از اعضای محترم خواهشمندیم جهت مشارکت و اعلام نظرات و پیشنهادات خود در این خصوص با هنرمند گرامی سرکار خانم فریده آگاه به شماره همراه  09124842605 تماس حاصل فرمایند.

                                                             با سپاس و امتنان

                                                          محمودرضا رحیمی

                                           مدیر کمیته علمی و پژوهشی بازیگران بازیگران

 

 

 

 

 

   

 

                        

 

 

کمیته علمی - پژوهشی انجمن بازیگران خانه تئاتر در شاخه همایش ها قرار است در تحلیل وضعیت بودجه و مدیریت دولتی در خصوص بیمه های هنرمندان تئاتر یک هم اندیشی جامع برگزار کند.

شاخه ی همایش های انجمن تصمیم دارد که در جلساتی دوستانه به جمع آوری و تدوین میزان آگاهی و اطلاعات و مشکلات اعضا بپردازد. بدیهی است از تمام مدعوین خواهشمندیم در این هم اندیشی حضور یافته و مسایل و دانش خود را در خصوص مطالب بالا با هیئت مدیره انجمن بازیگران و کمیته عملی - پژوهشی به اشتراک بگذارند. این جلسات باسایر اعضاء تداوم خواهد یافت.

مکان : سالن اجتماعات خانه تئاتر

زمان: شنبه 16 آبان ماه . ساعت 17 تا 18.30

با احترام

کمیته علمی - پژوهشی

محمود رضا رحیمی

شرح وظایف


شاخه علمی پژوهشی
انجمن بازیگران خانه تئاتر
کمیته علمی و پژوهشی با زیر شاخه های علمی پژوهشی ,همایش ها و نمایشنامه خوانی در دوره تازه ,کار خود را از سر گرفته است.بدینوسیله شاخه علمی پژوهشی برنامه های خود را به قرار ذیل و مصوب هیات مدیره انجمن اعلام می دارد:
1-ضرورت تهیه منابع جهت یکسان سازی تعاریف مراتب صنفی ،بازیگری به مثابه پیشه ،بازیگری حرفه ای به مثابه یک پیشه فرهنگی و حساس ،حقوق صنفی و شهروندی منجمله بیمه درمانی و حقوق کار
2-ضرورت بسط و گسترش تعاریف و ذکر نمونه پیرامون سازمان تئاتر
3-ضرورت بحث و چالش های علمی پیرامون کار تیمی –اخلاق حرفه ای – تمرین و یافته های تازه
4-مرور و بهسازی تعاریف متدیک مطروحه در دسترس در خصوص بازیگری
5-در صورت لزوم ایجاد سمینار و همایش با هماهنگی زیر شاخه همایش ها جهت انعکاس نظرات و پژوهشها و یافته های اعضا انجمن
لازم به ذکر است که مسئولیت این بخش به عهده هنرمند گرامی سرکار خانم فرزانه سکوتی است.از اعضا محترم خواهشمندیم برای هرچه تخصصی تر برگزار شدن این بخش که ضرورت کاری خود را بر گسترش سطح مکنوبات بازیگری گذاشته است با ایشان و شماره همراه 09122964250 تماس حاصل داشته و مشارکت خود را اعلام فرمایید.
روش
در این بخش ارائه چکیده پنجاه کلمه ای و واژگان کلیدی در ابتدا و سپس در صورت تائید مقاله تا ده ورق برای انعکاس در سایت انجمن بازیگران و سپس با تصویب شورای عالی انتشارات ، منتخبین مقالات در مجله بازیگران منعکس خواهد شد.
سعی خواهد شد که در حد امکان بهترین مقالات در جشن باشکوه شب بازیگر اعلام شده و تقدیر شوند.

با سپاس و امتنان
محمود رضا رحیمی
مدیر کمیته علمی پژوهشی-


اعلام برنامه شاخه های همایش ها ،کمیته علمی و پژوهشی انجمن بازیگران خانه تئاتر
کمیته پژوهشی با زیر شاخه های نمایشنامه خوانی ،همایش ها و علمی پژوهشی در دور تازه کار خود را از سر گرفته است.
بدینوسیله زیر شاخه همایش ها برنامه های خود را به قرار ذیل و مصوب هیئت مدیره انجمن بازیگران اعلام می دارد:
1-ضرورت پیدایش کارگروه همایش ها،تعامل و پیوند مستحکم تر میان اعضای انجمن بازیگران است.
2-هدف تعامل میان اعضا و فعال نمودن آنان با آموزش صنفی ،آموزش حرفه ای و به روز کردن آموخته است. همچنین دریافت مستقیم نظرات ،انتقادات و پیشنهادات اعضا در راستای اعتلای کیفی وضعیت انجمن بازیگران خواهد بود.
3-سامان بخشی و هدفگزاری ورک شاپ های تخصصی
هدف:
الف-جلسات آموزشی حرفه ای و صنفی شامل سخنرانی ،ورک شاپ و کنفرانس می باشد.
ب-جلسات مستمر گپ و گفت آزاد با اعضا به منظور ایجاد فضایی برای تبادل نظری و عملی بازیگری به روز خواهد بود.
پ-تجدید برگزاری شب نشست بازیگران با موضوعاتی چون شعر و داستان و موسیقی
بدیهی است این شب ها در جهت معرفی بیشتر استعدادهای متعدد بازیگران تلاش خواهد کرد و موجب رشد مهارت های افزون در بازیگران خواهد بود.
ت-برگزاری مستمر ورک شاپ های علمی و عملی بازیگری
لازم به ذکر است مسئولیت این بخش از سوی کمیته علمی پژوهشی به عهده خانم فرزانه نشاط خواه است.خواهشمندیم پیشنهادات خود را برای هر چه بهتر انجام شدن همایش های در پیش رو به خانم فریده آگاه با شماره تلفن 09124842605
در میان بگذارید.
نحوه :
کمیته علمی پژوهشی در شاخه همایش های از همین جا از اساتید فن دعوت به عمل می آورد تا دستاوردهای علمی و عملی خود را برای بالا بردن سطح کیفی آموزش در اختیار انجمن خود قرار دهند
با امتنان
محمود رضا رحیمی
مدیر کمیته علمی پژوهشی
اعلامیه شماره 4
اعلام برنامه شاخه های همایش ها ،کمیته علمی و پژوهشی انجمن بازیگران خانه تئاتر
کمیته پژوهشی با زیر شاخه های نمایشنامه خوانی ،همایش ها و علمی پژوهشی در دور تازه کار خود را از سر گرفته است.
بدینوسیله زیر شاخه همایش ها برنامه های خود را به قرار ذیل و مصوب هیئت مدیره انجمن بازیگران اعلام می دارد:
1-ضرورت پیدایش کارگروه همایش ها،تعامل و پیوند مستحکم تر میان اعضای انجمن بازیگران است.
2-هدف تعامل میان اعضا و فعال نمودن آنان با آموزش صنفی ،آموزش حرفه ای و به روز کردن آموخته است. همچنین دریافت مستقیم نظرات ،انتقادات و پیشنهادات اعضا در راستای اعتلای کیفی وضعیت انجمن بازیگران خواهد بود.
3-سامان بخشی و هدفگزاری ورک شاپ های تخصصی
هدف:
الف-جلسات آموزشی حرفه ای و صنفی شامل سخنرانی ،ورک شاپ و کنفرانس می باشد.
ب-جلسات مستمر گپ و گفت آزاد با اعضا به منظور ایجاد فضایی برای تبادل نظری و عملی بازیگری به روز خواهد بود.
پ-تجدید برگزاری شب نشست بازیگران با موضوعاتی چون شعر و داستان و موسیقی
بدیهی است این شب ها در جهت معرفی بیشتر استعدادهای متعدد بازیگران تلاش خواهد کرد و موجب رشد مهارت های افزون در بازیگران خواهد بود.
ت-برگزاری مستمر ورک شاپ های علمی و عملی بازیگری
لازم به ذکر است مسئولیت این بخش از سوی کمیته علمی پژوهشی به عهده خانم فرزانه نشاط خواه است.خواهشمندیم پیشنهادات خود را برای هر چه بهتر انجام شدن همایش های در پیش رو به خانم فریده آگاه با شماره تلفن 09124842605
در میان بگذارید.
نحوه :
کمیته علمی پژوهشی در شاخه همایش های از همین جا از اساتید فن دعوت به عمل می آورد تا دستاوردهای علمی و عملی خود را برای بالا بردن سطح کیفی آموزش در اختیار انجمن خود قرار دهند
با امتنان
محمود رضا رحیمی
مدیر کمیته علمی پژوهشی

زیر مجموعه ها

انجمن بازیگران خانه تئاتر به تاریخ 95/12/21 در راستای اهداف تقسیم کار و فعالیت های خود اقدام به تعیین مسئولین کمیته ها کرد کمیته های زیر فعلا کمیته هایی هستند که انتخاب شدند و به فعالیت خواهند پرداخت:

1- کمیته رفاه به مسئولیت آقای خسرو احمدی

2- کمیته علمی پژو هشی و آموزشی به مسئولیت آقای امیر کاوه آهنین جان

3- کمیته اداری مالی به مسئولیت پرستو کرمی 

4- کمیته روابط عمومی به مسئولیت مهدی میامی

5- کمیته ی همایش های انجمن به مسئولیت علی بی غم

در نشست های آتی مسئولین دیگری انتخاب و به این لیست اضافه خواهند شد.