هوشمند هنرکار مسئول کمیته انتشاران انجمن بازیگران خانه تئاتر است. سی و پنج خبرنامه انجمن و سه فصل نامه ای که با مدیریت ایشان انتشار یافته که آرشیو می باشد شما  می توانید به صورت پی دی اف در باکس انتشارات آنها را دانلود و مطالعه فرمایید.