شرح وظایف مصوب سخن گوی انجمن بازیگران خانه تئاتر مورخ ۹۳/۱۱/۲۵

۱- تشریح مواضع انجمن بازیگران اعم از مواضع به روز و مواضع دائمی با رسانه ها.

۲- تشریح فعالیت های هیات مدیره در شاخه های سازمانی، با رسانه ها و اعضا.

۳- تشریح مصوبات و موارد به چالش کشیده شده انجمن که تبدیل به مصوبه نشده اند.

۴- پی گیری و اتخاذ تصمیم های لازم برای در دسترس بودن هیات مدیره در رسانه ها و ارباب جراید در راستای اهداف صنفی

لازم به ذکر است که همه گونه ارتباط و تصمیم در خصوص سخنگو، از طرف ریاست هیات مدیره انجمن خواهد بود.

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید