پیشنهاد شرح وظایف مسئولین نمایشنامه خوانی:


۱- تنظیم  برنامه سالانه .باهمکاری هیات مدیره. در اسفند ماه هر سال برای سال جدید.
۲- تماس باهنرمندان. تهیه فهرست هنرمندان، برای درج در آگهی وپوستر و بروشور.وارائه آن به روابط عمومی.
۳- تهیه خبر ازنمایشنامه خوانی و اطلاع دادن به روابط عمومی برای درج در مطبوعات. و نشریات انجمن و خبررسانی ، از قبیل ایمیل، تراکت و اس. ام. اس.و غیره.
۳-براورد هزینه های ۱۲  نمایشنامه خوانی سالانه(هرماه یکی) ، به محض شروع کار هیات مدیره خانه تئاتر در فروردین ماه هرسال .باهماهنگی هیات مدیره.بدیهی است در موارد لزوم با هماهنگی رئیس ، یا نماینده  هیات مدیره که در ستاد همایش ها حضور دارند. حل و فصل می شود.
۴- گزارش کتبی از جریانات امورنمایشنامه خوانی به هیات مدیره و درج در پرونده ی نمایشنامه خوانی.
۵- پیشنهاد کمبود ها و مشکلات به رئیس، یا نماینده هیات مدیره در ستاد همایش ها.
۶- تلاش و همراهی با رئیس هیات مدیره برای به دست آوردن بودجه ای غیر از برآورد سالانه که خانه تئاتر تامین می کند. برای هدیه به گروه ها.
۷- گرفتن عکس از نمایشنامه خوانی باهماهنگی عکاس خانه تئاتر و یا عکاس انجمن یا عکاسان علاقمند دیگر.
۸- همکاری در تهیه وسایل مورد لزوم گروه ها، باهماهنگی رئیس یا نماینده هیات مدیره درستاد همایش ها.
۹- همکاری با روابط عمومی انجمن  .
خواهشمندم ضمن مطالعه اگر پیشنهادی در جهت تکمیل این شرح وظایف دارید به آن اضافه و ایمیل نمایید.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید