کمیته هایی که در جلسه اول برای اداره امور انجمن از سوی هیات مدیره جدید انتخاب شدند، به عبارت زیر است:

کمیته ی روابط عمومی آقای مهدی میامی

کمیته ی رفاه : خسرو احمدی

کمیته جذب اسپانسرینگ : کما فی السابق آقای فرهاد تجویدی

کمیته ی علمی پژوهشی و آموزش صنفی آقای امیر کاوه آهنین جان

کمیته اداری مالی خانم پرستو کرمی

کمیته همایش های انجمن آقای علی بی غم

کمیته انتشارات بعدا انتخاب می شود.

نماینده انجمن بازیگران در  شورای داوری خانه تئاتر در آینده مسخص می شود

مسئول داوران جشن بازیگر نیز به جلسه بعد موکول گردید

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید