گزارش شورای داوری انجمن بازیگران خانه تئاتر

بهمن ماه 1394

مریم کاظمی

******************************

از آنجایی که نماینده انجمن بازیگران در شورای داوری خانه تئاتر ، همزمان با عنوان " دبیر شورای داوری " نیز انجام وظیفه می کند کارکرد شورا سنگین تر، پیچیده تر ومستلزم زمان بیشتری ازبدو تشکیل پرونده و راهنمایی افراد مراجعه کنند ه می باشد و پاسخگوی شکایات همه انجمن ها و صنوف چهارده گانه خانه تئاتر می باشد.

جهت ارائه به هیئت مدیره انجمن بازیگران ؛ به طور کلی عملکرد  شورای داوری به شرح زیر است.

_ حضور در خانه تئاتر به طور تقریبی سه روز درهفته

_ جلسات حضوری برای مشورت وراهنمایی قبل از شروع پروژه های تئاتری و درمیان یا پایان آن . و بعضی اوقات دویا سه سال بعد از پایان اجراهای نمایش ها

_ دریافت نامه کتبی تقاضای رسیدگی و ثبت روزانه آن

_ تماس با طرفین دعوی و برگزاری جلسات فردی یا مشترک

_ ارسال مدارک ارائه شده به انجمن های تخصصی خانه تئاتر جهت بررسی و اظهار نظر

_ سعی در حل اختلاف به صورت دوستانه و با رضایت طرفین

_ در صورت عدم همکاری طرفین ؛ اقدامات بازدارنده در حد توان و امکانات خانه تئاتر انجام می گیرد و در راستای آن جلساتی با مدیران سالنها و مدیران نمایشی کشور در خارج از خانه تئاتر تشکیل می شود و با ارسال نامه تقاضای همکاری جهت حل اختلافات صورت می گیرد.

_ درصورت نیاز به صدور رای کتبی و حکم نهایی در موارد ی که لازم باشد جلساتی باحضور کلیه اعضای داوری خانه تئاتر که نمایندگان انجمن ها هستند تشکیل و پرونده بررسی و به رای عموم گذاشته شده و نتیجه به صورت کتبی به طرفین اعلام خواهد گردید.

_ بررسی تعدادی از پرونده ها به دلیل نبودن قرارداد و روشن نبودن روابط فیمابین شاکی و طرف دیگر دعوی و یا نبودن امکانات جریمه و تنبیه درآن مقطع خاص زمانی ، مقدور نبوده و مدتها ثابت و بدون حرکت می ماند . در این مواقع معمولا اقدام یکی از طرفین برای اجرایی جدید ، بدون آنکه مشکلات اجرای قبلی حل شده باشد ، پرونده را به حرکت می اندازد.

_ تعداد دیگری از پرونده ها ، وجاهت کافی برای بررسی نداشته و صرفا بر اساس احساسات شخصی و به انگیزه تنبیه یا توبیخ طرف مقابل ارائه می گردد و طبیعی است در فایل اختلافات اخلاقی قرار می گیرد.

_ تقریبا 90 درصد شکایات بدون ارائه قرارداد همکاری است و بازهم تقریبا همه طرف مقابل را برای عدم عقد قرارداد مقصرمی دانند .

*******************************

در سال 94 به 48 پرونده رسیدگی شده که تعداد 37 پرونده مربوط به سال جاری و بقیه از سالهای قبل باقی مانده بوده است.

کلیه پرونده ها در یکی از موارد طبقه بندی شده بالا قرار می گیرد.و در مرحله ای از بررسی قراردارد.

*******************************

شورای داوری و نماینده شما در شورای داوری ، با هدف تشویق افراد به درخواست اخذ قرارداد از هر دو طرف ، در نظر دارد تنها به پرونده هایی که قرارداد کتبی موجود داشته باشند ، رسیدگی کند.

لذا توصیه  و پیشنهاد می شود بستن قرارداد راجدی بگیرید و با اقدامات درست و سنجیده ، حافظ منافع صنفی خود باشید.

بااحترام – مریم کاظمی

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید